Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik - rozhodnutí k poskytnutí nepravdivých informací

Účastník řízení
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
IČO
14450216
Spisová značka
11574/2022-ERU
Číslo jednací
11574-3/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona v návaznosti na ust. § 20 odst. 6 téhož zákona poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé informace v regulačním výkazu.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte