Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik - rozhodnutí k nedoržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 11320-7/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 6 odst. 6 energetického zákona, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 141118562,  licence na výrobu elektřiny č. 110202706, licence na distribuci elektřiny č. 120202707, licence na obchod s plynem č. 241118563, licence na distribuci plynu č. 220202703, licence na výrobu tepelné energie č. 310101733, licence na rozvod tepelné energie č. 320101736 ve vztahu k těmto licencím nenavrhl nového odpovědného zástupce, dopustil spáchání 7 přestupků podle ust. § 91 odst. 1 písm. a) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, se sídlem Karlova Studánka č. p. 6, 793 24 Karlova Studánka, IČO: 14450216

Datum nabytí právní moci: 21. 4. 2018

Obsah

Sdílejte

Share icon