Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik – rozhodnutí k nedodržení povinnosti poskytovat energetickému regulačnímu úřadu pravdivé a úplné informace a podklady

Číslo jednací: 00398-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé a neúplné informace ve výkaze „31_32-CL a): Výkaz cenové lokality (část a)" za rok 2015 pro lokalitu „Karlova Studánka" předloženém Energetickému regulačnímu úřadu dne 27. dubna 2016 prostřednictvím datové schránky, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, se sídlem č. p. 6, 793 24 Karlova Studánka, IČO: 14450216

Datum nabytí právní moci: 20. 1. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon