HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O. - rozhodnutí k nedoržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 04468-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 14 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310100233 a licence na rozvod tepelné energie č. 320100062, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběratelům tepelné energie v rozporu s ust. § 14 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O., se sídlem Pražská 346/33, 268 01 Hořovice, IČO: 25793187

Datum nabytí právní moci: 29. 5. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon