HORKON s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu podzemního elektrického vedení vysokého napětí rozhodnutí k v ochranném pásmu podzemního elektrického vedení vysokého napětí v Havířově - Podlesí

Datum

Číslo jednací: 02740-7/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) a ust. § 46 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 12. září 2012 v Havířově - Podlesí na ulici Dlouhá třída u domu č. p. 1143 výkopové práce v ochranném pásmu podzemního elektrického vedení vysokého napětí, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost HORKON s.r.o., se sídlem, Jistebník 377, 742 82 Jistebník, IČ: 26864070
Datum nabytí právní moci: 18. 5. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 830.33 KB

Obsah

Sdílejte