Horák energo s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 05339-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku, který je držitelem licence na výrobu elektřiny, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 3. března 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Horák energo s.r.o., se sídlem Čejč 1, 696 14 Čejč , IČO: 27675025

Datum nabytí právní moci: 19. 6. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 557.49 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon