Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05496/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Děčín VI na ulici Slovanská u objektu č. p. 192 zemní práce související se stavbou „Děčín, Letná – rekonstrukce vodovodu III. etapa", kdy při realizaci stavby pomocí ručního nástroje došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE Dn 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., se sídlem U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX – Bynov, IČ: 413 26 687

Datum nabytí právní moci: 27. 6. 2015

Obsah

Sdílejte

Share icon