HOLÍK stav, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10221-8/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. prosince 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Březina (okres Brno – venkov) u nemovitosti č. p. 30 zemní práce v místě realizace opravy vodovodní přípojky, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HOLÍK stav, s.r.o., se sídlem Březina 111, 679 05 Březina, IČO: 28344804

Datum nabytí právní moci: 2. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 691.3 KB

Obsah

Sdílejte