HOCHTIEF CZ a. s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 16284-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Datum nabytí právní moci: 15. 12. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 240.09 KB

Obsah

Sdílejte