Číslo jednací: 09647-6/2012-ERU

Účastník řízení prováděl dne 23. srpna 2011 bez souhlasu vlastníka v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy v katastrálním území Čeladná, okres Frýdek-Místek, zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Bytový dům Centrum", kdy při provádění těchto zemních prací prostřednictvím strojního mechanismu došlo k zachycení a potažení dvou kabelů typu AYKY 3x240+120 mm2, jehož důsledkem bylo vytržení pojistkových spojů z prefabrikované rozvodnice nízkého napětí a následný zkrat, čímž došlo k jejich poškození, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. b) a c) a ust. § 46 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikty podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468
Datum nabytí právní moci: 18. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 861.74 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon