HMR systém, s.r.o. – rozhodnutí o porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 08500-4/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl dne 19. prosince 2016 zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že provozovatele distribuční soustavy nepožádal o souhlas se zásahem na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, odstranil ochranné prvky a přívodní kabel připojil na hlavní jistič, na neměřenou část, čímž umožnil odběr elektrické energie bez měření.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HMR systém, s.r.o., se sídlem Škvorecká 1/1933, 100 00 Praha 10, IČO: 25685686

Datum nabytí právní moci: 5. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 385.2 KB

Obsah

Sdílejte