HLAVA - STAVBY s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Bystřici pod Hostýnem

Číslo jednací: 03672-7/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 8. března 2012 v Bystřici pod Hostýnem, v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost HLAVA - STAVBY s.r.o., se sídlem Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 26950421
Datum nabytí právní moci: 25. 5. 2013

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon