HENSTAV s.r.o. – usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 05313-18/2018-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost HENSTAV s.r.o., se sídlem Domažlická 521/101, 318 00  Plzeň, IČO: 29085373

Datum nabytí právní moci: 26. 11. 2019

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 704.71 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon