HENSTAV s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 08524-7/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. února 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kout na Šumavě zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HENSTAV s.r.o., se sídlem Domažlická 521/101, 318 00 Plzeň – Skvrňany, IČO: 9085373

Datum nabytí právní moci: 16. 11. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 894.87 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon