HELP, silnice - železnice s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 10916-13/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

HELP, silnice - železnice s.r.o., se sídlem Moravská 537, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, IČO: 27497976

Datum nabytí právní moci: 7. 5. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon