Hejnastav s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02935-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce, při kterých došlo k poškození plynárenského, resp. energetického zařízení, a tím k porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona.

Infromace o účastníkovi řízení:

Společnost Hejnastav s.r.o., se sídlem č.p. 2, 533 63 Turkovice, IČO: 01416952

Datum nabytí právní moci: 8. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 521.54 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon