HATESPO, s.r.o. – rozhodnutí k neúčtování tepelné energie podle naměřených parametrů

Číslo jednací: 12005-12/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence číslo 321018351 na rozvod tepelné energie v cenové lokalitě „Habartov" odběratelům tepelné energie neměřil, nevyhodnocoval a neúčtoval dodávku tepelné energie pro ohřev teplé vody podle údajů měřicího zařízení, a v ostatních odběrných místech měřil tepelnou energii pro ohřev teplé vody nestanovenými (pracovními) měřicími zařízeními a naměřené hodnoty rozúčtoval součtem všech měřičů topné vody pro ohřev teplé vody s použitím shodného koeficientu s možností navýšení až o 50 % a takto vypočítanou spotřebu tepelné energie dělil v poměru 30 % m2 plochy a 70 % skutečné spotřeby dle domovních vodoměrů teplé vody umístěných v jednotlivých bytech, a tímto jednáním se dopustil spáchání dvaceti tří správních deliktů podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HATESPO, s.r.o., se sídlem Okružní 749, 357 09 Habartov, IČO: 29110599

Datum nabytí právní moci: 27. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.03 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon