Číslo jednací: 04243-5/2011-ERU

Účastník řízení dne 24. března 2011 prováděl v prostoru přivaděče v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení za pomoci strojní mechanizace zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození středotlakého plynovodu PE dimenze DN 63 s následným únikem zemního plynu do ovzduší, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
olečnost Hartman v.o.s., Třebízského 177, 533 04 Sezemice, IČ: 27474488
Datum nabytí právní moci: 3. 5. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 304.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon