HAPINES holding a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu umisťovat nebo zřizovat v ochranném pásmu plynovodu stavby a jiná zařízení

Číslo jednací: 07071-9/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 4 písm. b) energetického zákona, tedy bez souhlasu provozovatele příslušné plynárenské soustavy, umístil v ochranném pásmu středotlakého plynovodu stavební kontejnery a plot, čímž znemožnil přístup k plynárenskému zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

HAPINES holding a.s., se sídlem Praha 9 - Letňany, Beranových 675,  199 00 Praha, IČO: 26704234

Datum nabytí právní moci: 25. 11. 2020

Attached files

Sdílejte

Share icon