Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinnosti udržovat plynové zařízení bez závad

Účastník řízení
Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.
IČO
28198638
Spisová značka
05553/2021-ERU
Číslo jednací
05553-6/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. i) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona v období od 4. září 2018 do 8. prosince 2019 provozoval ve výrobní hale plynovou ohřívací pec, aniž odstranil bez zbytečného odkladu zjištěné závady, přestože byl seznámen s výsledky provozních revizí, v nichž bylo konstatováno, že kontrolované plynové zařízení není schopno bezpečného provozu a přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. i) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona neudržoval plynové zařízení v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví či majetku, když dne 8. prosince 2019 došlo při provozu plynového zařízení k jeho výbuchu.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte