HÁJEK I. S. s.r.o. – rozhodnutí k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky v ochranném pásmu plynárenského zařízení

Číslo jednací: 02373-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. ledna 2016 v obci Horoměřice na ulici Velvarská u budovy č. p. 100, zemní práce související s přípravou podloží pod jeřáb pomocí zemního stroje přičemž, došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky vedoucí k budově č. p. 100, čímž porušil povinnost provádět v ochranném pásmu plynárenského zařízení či mimo ně veškeré činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost HÁJEK I. S. s.r.o., se sídlem Petrská 1136/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 274 48 703

Datum nabytí právní moci: 12. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 395.65 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon