HABAU CZ s.r.o. - rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 00792-9/2020-ERU

Výrok I. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00792-4/2020-ERU ze dne 5. května 2020 se mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

„I. Obviněný z přestupků, společnost HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 68 338 se uznává vinným ze spáchání tří přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2017, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl

a) na základě smlouvy uzavřené s obcí Jarmolice dne 10. září 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jamolice u budovy č. p. 98 prostřednictvím strojního mechanismu s obsluhou poskytnutého společností ADAMBAU CZ s.r.o. činnost, při které došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 63, a dále

b) na základě smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje dne 21. září 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jamolice u budovy č. p. 3 prostřednictvím strojního mechanismu s obsluhou poskytnutého společností ADAMBAU CZ s.r.o. činnost, při které došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a dále

c) na základě smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje dne 4. listopadu 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jamolice u budovy č. p. 50 prostřednictvím strojního mechanismu s obsluhou poskytnutého společností ADAMBAU CZ s.r.o. činnost, při které došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25. 

II. Výrok II. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00792-4/2020-ERU ze dne 5. května 2020 se mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

„II. Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání dvou přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona ve znění účinném do 31. prosince 2018, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl

a) na základě smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje dne 28. března 2018 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jamolice u budovy č. p. 64 prostřednictvím strojního mechanismu s obsluhou poskytnutého společností ADAMBAU CZ s.r.o. činnost, při které došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 90 a T-kusu lPE DN 90/32 plynovodní přípojky, a dále

b) na základě smlouvy uzavřené s příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje dne 17. dubna 2018 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Těšetice u Znojma u budovy č. p. 17864 prostřednictvím strojního mechanismu s obsluhou poskytnutého společností RONYTRANS s.r.o. činnost, při které došlo k poškození chráničky DN 90, narušení středotlakého plynovodu lPE DN 63 a vytržení plynovodní přípojky lPE DN 32.

III. Rozklad společnosti HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 68 338, proti výrokům III. a IV. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 00792-4/2020-ERU ze dne 5. května 2020 se zamítá a napadené rozhodnutí se v této části potvrzuje

Informace o účastníkovi řízení:

HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice, IČO: 26068338

Datum nabytí právní moci: 15. 2. 2021

první stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 610.82 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon