H - therma, a. s. – rozhodnutí k porušení povinnosti dodržet závazný postup při kalkulaci ceny tepelné energie stanovený pro kalendářní rok 2010

Číslo jednací: 16340-7/2012-ERU

Účastník řízení jako dodavatel tepelné energie zahrnul do výsledné kalkulace ceny tepelné energie za rok 2010, v cenových lokalitách „Hrádek nad Nisou", „Hrádek nad Nisou malé kotelny", „Hejnice", „Hejnice malé kotelny", „Raspenava 108", „Raspenava 111" a „Všelibice", ekonomicky neoprávněné náklady v celkové výši 11 878 Kč, a to tak, že uplatnil do výsledných cen tepelné energie roku 2010, v cenové lokalitě „Hrádek nad Nisou", náklady za daň z nemovitosti (účet 532100) ve výši 8 184 Kč v položce „Ostatní stálé náklady" a zároveň tyto uplatil v položce „Správní režie" a dále uplatnil v cenové lokalitě „Hejnice" náklady za ostatní služby (účet 518410) ve výši 3 694 Kč v položce „Opravy a údržba" a zároveň tyto uplatnil v položce „Správní režie", dopustil porušení podmínky věcného usměrňování cen podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenách, ve znění pozdějších předpisů, když nedodržel závazný postup při kalkulaci ceny tepelné energie, který byl pro kalendářní rok 2010 stanoven cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, ve znění změn provedených cenovým rozhodnutím č. 12/2008 a cenovým rozhodnutím č. 3/2009, přičemž porušením této podmínky se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 526/1990 Sb., zákona o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o účastníkovi řízení:
H – therma, a.s., se sídlem Stará č. p. 649, 463 34 Hrádek nad Nisou, okres Liberec, IČ: 25943057

Datum nabytí právní moci:  8. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.64 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon