GULANS ENERGY, s.r.o. – rozhodnutí k neplnění zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 10153-7/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. 241533441 v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost neposkytl ve stanovené lhůtě, tj. do 31. srpna 2016, požadované podklady a informace, dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GULANS ENERGY, s.r.o., se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČO: 02894254

Datum nabytí právní moci: 3. 1. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 629.75 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon