Guidance note on Wash Trades

Agentura ACER zveřejňuje první ze série prováděcích pokynů k typům praktik, které by mohly představovat manipulaci s trhem podle nařízení REMIT

Agentura ACER zveřejnila první prováděcí pokyny k typům praktik, které by mohly představovat manipulaci s trhem podle nařízení REMIT. V případě praktiky Wash Trades je podle agentury ACER manipulace definována jako aktivita účastníka trhu, který uzavírá smlouvy o prodeji nebo nákupu velkoobchodního energetického produktu, při které nedochází ke změně vlastnictví produktu nebo tržního rizika.

Tyto prováděcí pokyny doplňují příručku ACER guidance. Záměrem je usnadnit vnitrostátním regulačním orgánům posuzování podezřelých událostí týkajících se praktiky Wash trades. Prováděcí pokyny poskytují obecný rámec podporující konzistentní přístup k vyhodnocení Wash trades na trzích s energií.

Za tímto účelem je zde věnována pozornost konceptu Wash trades a jsou poskytnuty ilustrativní příklady. Dále jsou posuzovány Wash trades proti definici manipulace s trhem podle nařízení REMIT a jsou stanovena doporučení pro vnitrostátní regulační orgány s cílem usnadnění plnění povinností osob, které v rámci své profese sjednávají transakce (PPAT) podle nařízení REMIT.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 609.12 KB
Typ: pdf
Velikost: 844.31 KB

Obsah

Sdílejte