GRIFMONT CZ s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01065-7/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. června 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Pardubicích, na ulici Čs. armády, v nemovitosti č. p. 2067 stavební práce v rámci zateplení bytového domu v souvislosti s realizací stavební úpravy bytového domu ul. ČSA 2066 – 67 v Pardubicích, při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GRIFMONT CZ s.r.o., se sídlem Budovatelů 917, Chrudim II, 537 01 Chrudim, IČO: 26012120

Datum nabytí právní moci: 18. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 750.58 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon