Číslo jednací: 03855-11/2011-ERU

Účastník řízení prováděl dne 12. dubna 2011 při rekonstrukci bytového domu v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení zateplovací práce na plášti budovy takovým způsobem, při kterém za pomoci strojní mechanizace poškodil nízkotlakou plynovodní přípojku PE dimenze DN 110, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost GRIFMONT CZ s.r.o., se sídlem Budovatelů 917, 537 01 Chrudim II, IČ: 26012120
Datum nabytí právní moci: 26. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 628.93 KB

Obsah

Sdílejte