GREVIS a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 00009-3/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Český Brod, na ulici Žitomířská, u nemovitosti č. p. 424 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Žitomířské v Českém Brodě", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GREVIS a.s., se sídlem Přetlucká 126/17, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 25695673

Datum nabytí právní moci: 28.1.2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 366.25 KB

Obsah

Sdílejte