GREENPORT group s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 05179-8/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 25. února 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

GREENPORT group s.r.o., se sídlem Klapkova 1874/83, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČO: 03794768

Datum nabytí právní moci: 22. 9. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 333.15 KB

Obsah

Sdílejte