GREEN KAVO s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05788-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bezdružice, v ulici nám. Kryštofa Haranta u domu č. p. 54 zemní práce v souvislosti se stavbou „Bezdružice – rekonstrukce náměstí Kryštofa Haranta 2. etapa (komunikace a odvodnění)", při kterých došlo lžící zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GREEN KAVO s.r.o., se sídlem, Na Roudné 857/80, okres Plzeň-město, 301 65 Plzeň, IČO: 263 27 813

Datum nabytí právní moci: 4. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 428.58 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon