GRAPE SC, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 09295-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. srpna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v blízkosti plynárenského zařízení (nízkotlaké plynovodní přípojky DP PE d 63) činnost spočívající v provádění zemních prací prostřednictvím pneumatického protlaku pod chodníkem, v jejímž důsledku došlo v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona k poškození tohoto energetického zařízení, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GRAPE SC, a.s., se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25708783

Datum nabytí právní moci: 4. 10. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 320.77 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon