GRANO Skuteč spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 04870-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona nepravdivě ujistil společnost MADOS MT s.r.o., která prováděla zemní práce, že se v prostoru instalace svodidel nenacházejí žádné podzemní sítě, což vedlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

GRANO Skuteč spol. s r.o., se sídlem Zvěřinova 1020, 539 73 Skuteč, IČO: 60913088

Datum nabytí právní moci: 11. 6. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon