GOOD BUILDING – stavební a zemní práce, kabelizace s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01961-9/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost GOOD BUILDING – stavební a zemní práce, kabelizace s.r.o., se sídlem U Podjezdu 523/2, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 06553605

Datum nabytí právní moci: 31. 8. 2019

Obsah

Sdílejte

Share icon