GOLEM Velké Hamry, a.s. - rozhodnutí ke změně údajů licence a k vyúčtování a k uzavírání smluv o dodávce tepelné energie

Číslo jednací: 10819-12/2013-ERU

Správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto držitel licence neprodleně neoznámil Úřadu změny týkající se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence podle ust. § 7 energetického zákona, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že neuvedl ve vyúčtování odběratelům tepelné energie, u nichž došlo v roce 2012 k výměně měřicího zařízení, postup zjištění množství dodané tepelné energie v souladu s vyhláškou o vyúčtování, a ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust.  § 91 odst. 12 písm. a) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že neměl pro rok 2012 do dne vydání tohoto rozhodnutí uzavřenu platnou smlouvu o dodávce tepelné energie
s určitými odběrateli, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GOLEM Velké Hamry, a.s., se sídlem Bohdalovice 76, 468 45 Velké Hamry, IČ: 25476726

Datum nabytí právní moci: 17. 12. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.16 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon