GLOBAL ENERGY, a.s. - rozhodnutí k neposkytnutí informace spotřebiteli

Číslo jednací: 03501-11/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, nesplnil svou povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, a to minimálně v období od 1. ledna 2013 do 17. ledna 2013 tím, že neuvedl konečné nabídkové ceny elektřiny pro kategorii „domácnost" v cenících produktové řady GE Standard platných od 1. ledna 2013 pro všechna distribuční území umístěných na jeho internetových stránkách do 17. ledna 2013, a dále, že minimálně v období od 11. ledna 2013 do 17. ledna 2013 neuvedl konečné nabídkové ceny elektřiny pro kategorii „domácnost" v cenících produktové řady GE FIX 2013 platných od 1. ledna 2013 pro všechna distribuční území umístěných rovněž na jeho internetových stránkách v období od 11. ledna 2013 do 17. ledna 2013, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost GLOBAL ENERGY, a.s., se sídlem Koněvova 2660/141, 130 83 Praha 3 – Žižkov, IČ: 29055229
Datum nabytí právní moci: 25. 5. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 740.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon