GEOPOLIS Construction s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Účastník řízení
GEOPOLIS Construction s.r.o.
IČO
24717126
Spisová značka
00571/2022-ERU
Číslo jednací
00571-10/2022-ERU
Nabytí právní moci

Správní řízení vedené s obviněným pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o), p) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že porušil zákaz stanovený § 46 odst. 8 písm. b), c) energetického zákona a nesplnil povinnost stanovenou § 46 odst. 12 energetického zákona, když prováděl bez souhlasu vlastníka podzemního elektrického vedení zemní práce a činnosti, při kterých poškodil kabelové vedení nízkého napětí, se podle § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zastavuje.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte