GEMA MB s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11549-3/2015-ERU

Účastník řízení, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kosmonosy, na ulici Pod Loretou, u nemovitosti č. p. 485 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce ulice Pod Loretou, Kosmonosy", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky ocel DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GEMA MB s.r.o., se sídlem, Blahoslavova 186/II, 29301 Mladá Boleslav 1, IČ 61681679

Datum nabytí právní moci: 26. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 586.26 KB

Obsah

Sdílejte