GEMA MB s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mladá Boleslav

Číslo jednací: 01666-7/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 14. září 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mladá Boleslav, ulice Ptácká, u domu č. p. 314, zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „MB Ptácká - přeložka vodovodu", kdy při provádění těchto prací došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost GEMA MB s.r.o., se sídlem Blahoslavova 186/II, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 61681679
Datum nabytí právní moci: 6. 4. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 581.31 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon