GASSPO, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 06187-6/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

GASSPO, spol. s r.o., se sídlem Domažlická 210, Klatovy III, 339 01 Klatovy, IČO: 45348774

Datum nabytí právní moci: 17. 10. 2020

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 293.65 KB

Sdílejte

Share icon