GasNet, s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 08737-9/2019-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení, ve věci podezření ze spáchání 114 přestupků dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterých se měl účastník řízení dopustit tím, že v postavení právnické osoby užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o  ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 téhož zákona klamavou obchodní praktiku ve smyslu ust. § 5 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567

Datum nabytí právní moci: 23. 11. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.52 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon