GAS KOMPLET s. r. o. – rozhodnutí k nesprávné tvorbě ceny

Datum

Číslo jednací: 02567-28/2013-ERU

Účastník řízení nedodržel závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny tím, že při sjednávání předběžné ceny tepelné energie pro rok 2012 v cenové lokalitě „Paskov - Papírenská" v rozporu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách uplatňoval odpis technického zhodnocení stavebních úprav budovy ve výši 11 448 Kč, kterou v roce 2009 prodal, čímž nedodržel bod (1.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 ze dne 26. září 2011, k cenám tepelné energie, dále do položky správní režie zahrnul náklady na životní pojištění jako předpokládané platby v roce 2012 na základě smluv, které nelze považovat za ekonomicky oprávněné náklady související s výrobou a rozvodem tepelné energie podle bodu (1.2) téhož cenového rozhodnutí, a v položce zisk uplatňoval nejméně o 124 461,07 Kč vyšší zisk, než který odpovídá zisku přiměřenému podle bodu (1.3) cenového rozhodnutí, a dopustil se tak spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GAS KOMPLET s. r. o., se sídlem Slezská 1288, 735 14 Orlová - Poruba, IČ: 49608304

Datum nabytí právní moci: 3. 10. 2014

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.65 MB

Obsah

Sdílejte