GAS BUSINESS GROUP s.r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 05665-11/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona, jakožto držitel licence na obchod s plynem, nebyl nejméně v období od 4. srpna 2009 do 12. června 2017 registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GAS BUSINESS GROUP s.r.o., se sídlem Korunní 127/220, 120 00 Praha 3, IČO: 28225732

Datum nabytí právní moci: 15. 11. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon