Garlic KOM s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Účastník řízení
Garlic KOM s.r.o.
IČO
27274934
Spisová značka
12128/2019-ERU
Číslo jednací
12128-26/2019-ERU
Nabytí právní moci

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 2 písm. d) energetického zákona v odběrném místě, neudržoval své odběrné elektrické zařízení, ve stavu, který odpovídá právním předpisům, a technickým normám tím, že provedl nebo umožnil provést zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 289.91 KB

Obsah

Sdílejte