GAMET elektro, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03399-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jinočany u křižovatky ulice Karlštějnská s ulicí Na Škrobech zemní práce v souvislosti se stavbou „Zřízení železničních zastávek Rudná, Jinočany", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE DN 160, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost GAMET elektro, s.r.o., se sídlem Žižkova 165, 533 03 Dašice, IČ: 25945670

Datum nabytí právní moci: 23. 4. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon