G-MONT CR s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03382-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hlinsko, Blatno u domu č. p. 68 ručně zemní práce, jako zhotovitel stavby vodního díla „Hlinsko-Blatno-vodovod", při kterých došlo v souvislosti s odkopem kamenného obsypu k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost G-MONT CR s.r.o., se sídlem Tovární 1112, 537 01 Chrudim – Chrudim IV, IČ: 25263382

Datum nabytí právní moci: 21. 4. 2015

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 323.2 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon