G – TERMA s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při kalkulaci ceny

Číslo jednací: 10147-18/2014-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v cenové lokalitě „Tusarova 24, Praha 7" při kalkulaci výsledné ceny tepelné energie za rok 2011 postupoval v rozporu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, když nedodržel podmínky cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010 ze dne 11. října 2010, k cenám tepelné energie, ve znění účinném pro rok 2011, a to ustanovení bodu (2.5) Přílohy č. 1 cenového rozhodnutí, jelikož nedoložil žádným důvěryhodným způsobem rozdělení režijních nákladů, resp. uvedl hned několik možných způsobů rozdělení, přičemž ani jeden neodpovídal vstupní hodnotě uvedené ve výsledné kalkulaci ceny tepelné energie (tento postup tedy vzbuzoval důvodné pochybnosti, neboť byl nekontrolovatelný), a tedy touto činností nedodržel závazný postup při kalkulaci ceny, čímž požadoval cenu, jejíž kalkulace není v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost G – TERMA s.r.o., se sídlem Lucemburská 1578/25, 130 00 Praha 3, IČO: 262 02 808

Datum nabytí právní moci: 9. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.68 MB

Obsah

Sdílejte