G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie

Číslo jednací: 06068-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 5 přestupků dle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona, a dále 1 přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběratelům dodávku tepelné energie na dokladech, které neobsahovaly všechny stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost G. Benedikt Karlovy Vary s.r.o., se sídlem 1. máje 30, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 49711989

Datum nabytí právní moci: 20. 10. 2018

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon