Fyzická osoba – Rozhodnutí k dodržování práv a povinností držitelů licencí

Číslo jednací: 06529-16/2016-ERU

Vedené správní řízení ve věci podezření ze spáchání dvou správních deliktů v souběhu, a to správního deliktu dle § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona a dle § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona bylo dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích ve smyslu ust. § 67 a násl. správního řádu, zastaveno.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 6. 6. 2017

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.64 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon