Fyzická osoba – Rozhodnutí k dodržování práv a povinností držitelů licencí

Číslo jednací: 10621-14/2016-ERU

Účastníkovi řízení byla jako držiteli licence na výrobu elektřiny uložena pokuta za to, že se dopustil spáchání dvou správních deliktů, a to správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona a to tím, že v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně neoznámil předmětné změny Energetickému regulačnímu úřadu, nepředložil o nich doklady a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence a zároveň se účastník řízení dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona, a to tím že v rozporu s ust. § 9 odst. 5 energetického zákona po změně technických parametrů stávající provozovny zahájil (pokračoval) výkon licencované činnosti v této provozovně před dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 4. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.26 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon