Fyzická osoba – rozhodnutí k dodržování práv a povinností držitelů licencí

Číslo jednací: 10553-7/2016-ERU

Vedené správní řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona bylo dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu v návaznosti na ust. § 76 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích ve smyslu ust. § 67 a násl. správního řádu, zastaveno.

Informace o účastníkovi řízení:

Fyzická osoba - Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 25. 1. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.06 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon